Projektgruppen 2023

Vi är studenter på Lunds tekniska högskola och Kemi- och Biotekniksektionens Mässutskott under verksamhetsåret 2022. Tillsammans arrangerar vi KULA 2023 som riktar sig till studenter och företag som verkar inom kemi- och bioteknik. Klicka på namnen för att kontakta oss personligen via LinkedIn.

Vi är studenter på Lunds tekniska högskola och Kemi- och Biotekniksektionens Mässutskott under verksamhetsåret 2022. Tillsammans arrangerar vi KULA 2023 som riktar sig till studenter och företag som verkar inom kemi- och bioteknik. Klicka på namnen för att kontakta oss personligen via LinkedIn.

Projektledare

Mässkontakt

Mässkontakt

Mässkontakt

Mässkontakt

Irma Håkansson

Mässkontakt

Mässkontakt

Mässkontakt

Mässkontakt