Projektgruppen 2023

Vi är studenter på Lunds tekniska högskola och Kemi- och Biotekniksektionens Mässutskott under verksamhetsåret 2023. Tillsammans arrangerar vi KULA 2024 som riktar sig till studenter och företag som verkar inom kemi- och bioteknik. Klicka på namnen för att kontakta oss personligen via LinkedIn.

Vi är studenter på Lunds tekniska högskola och Kemi- och Biotekniksektionens Mässutskott under verksamhetsåret 2023. Tillsammans arrangerar vi KULA 2024 som riktar sig till studenter och företag som verkar inom kemi- och bioteknik. Klicka på namnen för att kontakta oss personligen via LinkedIn.

Projektledare

Logistikansvarig

Marknadsföringsansvarig

Mässkontakt

Mässkontakt

Mässkontakt

Mässkontakt