Projektgruppen 2023

Vi är studenter på Lunds tekniska högskola och Kemi- och Biotekniksektionens Mässutskott under verksamhetsåret 2024. Tillsammans arrangerar vi KULA 2025 som riktar sig till studenter och företag som verkar inom kemi- och bioteknik. Klicka på namnen för att kontakta oss personligen via LinkedIn.

Vi är studenter på Lunds tekniska högskola och Kemi- och Biotekniksektionens Mässutskott under verksamhetsåret 2024. Tillsammans arrangerar vi KULA 2025 som riktar sig till studenter och företag som verkar inom kemi- och bioteknik. Klicka på namnen för att kontakta oss personligen via LinkedIn.

Lycke Rosenblad

Projektledare

Vilma Norman

Logistikansvarig

Matilda Borga

Marknadsföringsansvarig

Nina Diederich

Mässkontakt

Patrik Hains

Mässkontakt

Thea Kindblom

Mässkontakt

Sofia Lindström

Mässkontakt

Anna Magnone

Mässkontakt

Mässkontakt